domwise sp z o.o.


SOFTWARE DEVELOPMENT


Development and Maintenance of Network and IT products

PROPERTY DEVELOPMENT


Managing real-estate project development


World-class expertise in network and fiber optics software solution ready to keep yours business moving forrward. We challenge convention and do things diffrently to make brilliant solution simple. We have proven track redcord in helping business increase productivity, decrease downtime and boost profits by providing high quality IT and telecomunications solutions.

Budując myślimy o długoterminowych potrzebach mieszkańców. Wierzymy, że środowisko jest ważne. Dlatego budujemy z myślą o twoim zdrowiu bezpieczne i energoszczędne budynki z użyciem najnowszych technologii. Nasze osiedla charakteryzuje otoczenie zieleni, miejsca parkingowe z możliwością ładowania aut elektrycnzych, możliwość zastosowania paneli fotowoltanicznych czy rozwiązań SmartHome.

Jesteśmy członkiem Forum Dewelopera, organizacji która opiera się na solidnym fundamencie wiedzy. Wspiera w budowie nowoczesnych, bezpiecznych aparamentów odpowiadającym potrzebą jej przyszyłych mieszkańców.

Forum Dewelopera